Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Thài Phìn Tủng

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Trung Kiên
Điện thoại: 01678428222

Email: